Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya.

Besaran kenaikan gaji berkala ini disesuaikan dengan tabel gaji dan masa kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
  2. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986

Persyaratan

  1. Fotokopi sah SK Pangkat Terakhir
  2. Fotokopi sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
  3. Berkas dibuat 1 (satu) rangkap